Výpočtová technika

img-vypoctova-technikaKomplexné riešenia v oblasti počítačových sietí a dodávky hardvéru. Vo fáze projektovania a realizácie počítačových sietí poskytujeme komplexné dodávky vrátane podporných služieb a poradenstva. Externá správa počítačových sieti spojená s komplexnou starostlivosťou o všetkú výpočtovú techniku klienta. Konzultácie v oblasti informačných technológií sú odborne špecializovaná činnosť, pri ktorej využívame svoje teoretické a praktické skúsenosti, získané pri realizácii projektov v oblasti IT.

Hlavné činnosti

 • správa a konfigurácia serverových a klientských staníc
 • riešenie hardvérových a softvérových problémov s výpočtovou technikou
 • projektovanie a realizácia lokálnych počítačových sietí pre podniky, organizácie a inteligentné domy
 • riadenie a monitorovanie komunikačných sietí
 • správa počítačových sietí
 • servis a technická podpora

Návrh siete

 • analýza súčasnej siete
 • návrh projektu novej počítačovej siete podľa potrieb zákazníka alebo rozšírenie už existujúcej siete
 • inštalácia, konfigurácia počítačovej siete a jej uvedenie do prevádzky

Starostlivosť o sieť

 • zabezpečenie počítačovej siete, nastavenie bezpečnostného modelu
 • zabezpečenie počítačovej siete na neoprávnený prístup z internetu
 • výber vhodného operačného systému na server vzhľadom na rolu servera v topológií siete
 • výber a nasadenie vhodného operačného systému na pracovné stanice
 • údržba aplikácií a OS na serveroch
 • údržba aplikácií a OS na pracovných staniciach
 • výber a inštalácie antivírového systému v sieti
 • dohľad nad dodržiavaním bezpečnostného modelu na sieti / pridelovanie prístupových práv a ich tvorba/