Kontakt

Kontakt

Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Tel.: +421 905 968 666
E-mail: info@syprin.sk

IČO: 35 839 988
IČ DPH: SK2021677658
Deň vzniku: 25.06.2002

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka č.: 26954/B. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.