Priemyselná informatika

img-priemyselna-informatikaAplikácia sieťových riadiacich systémov v oblasti strojárskeho priemyslu a automatizácie nám umožňuje riadiť zložité dynamické procesy s vysokou presnosťou a stabilitou. Procesy sú riadené v reálnom čase s vysokou vzorkovacou frekvenciou. Spojenie zabezpečuje priemyselná zbernica CAN (Control Area Network) ako aj vysoko rýchlostná dátová sieť EtherCAT. Distribuovaná štruktúra riadiaceho systému umožňuje ľahkú modularitu a rozšíriteľnosť systému.