Sieťový riadiaci systém

Riešenie vdecko-výskumných činností ako spoluriešiteľ projektu APVV-99-045805 Moderný sieťový riadiaci systém pre náročné priemyselné technológie.

  • výskum metodiky pre navrhovanie sieťových riadiacich systémov pre priemyselné prostredie
  • rozvoj metód analýzy a syntézy zložitých dynamických systémov na báze decentralizovaného riadenia za podmienok variabilných dopravných oneskorení
  • rozvoj metód diskrétneho riadenia v reálnom čase pre dekomponované zložité dynamické systémy
  • výskum sofistikovaných funkcií sieťového riadenia systému v oblasti robotiky a špeciálnych technológií
  • návrh univerzálneho sieťového riadiaceho systému, ktorý je vhodný aj pre náročné priemyselné prostredie v oblasti laserových, plazmových a elektrónlúčových technologických komplexov
  • návrh funkčnej schémy sieťového riadiaceho systému
  • návrh a realizácia technických a programových prostriedkov
  • návrh a realizácia modelu špeciálneho technologického komplexu s nasadením navrhnutého sieťového riadiaceho systému