Veda a výskum

img-veda-a-vyskumZákladný a aplikovaný výskum v oblasti prírodných a technických. Naša práca je postavená na základe prepojenia pedagogických a vedeckých aktivít. Zameriavame sa na rozvoj nových trendov v oblasti vedy a výskumu. Zároveň sa spoločnosť zapája do výskumnej činnosti i vo forme spolupráce s vysokými školami a inými výskumnými pracoviskami ako spoluriešitelia nimi riešených projektov. Spoločnosť je spôsobilá vykonávať výskum a vývoj na základe certifikátu číslo MŠSR-8640/2010-11 vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.