O nás

img-o-nasSpoločnosť Systémy Priemyselnej Informatiky zoskupuje tím ľudí s vysokou kvalifikáciou a odbornými skúsenosťami na akademickej pôde ako aj v reálnej praxi, ktoré nám umožňuje vytvárať ojedinelé produkty v oblasti energetiky, priemyselnej informatiky, vedecko-výskumných činností ako aj komplexnej správy informačných technológií. Uplatňujeme princípy tímovej práce s kooperatívnym podielom všetkých zamestnancov na vedení, ale aj s príslušnou zodpovednosťou pre každého.

Hlavné predmety činnosti

  • odborné a expertízne práce v oblasti energetiky
  • modelovanie a počítačová simulácia javov v Elektrizačnej sústave Slovenskej republiky
  • garančné merania na elektrárňach
  • návrh a implementácia softvérových riešení v oblastí riadenia technologických procesov
  • zákazkový vývoj softvéru
  • komplexná správa informačných technológií
  • odborné prehliadky a technické skúšky elektrických zariadení, inštalácií, strojov a prístrojov
  • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Základné údaje

Obchodné meno: Systémy priemyselnej informatiky, s. r. o.
Deň vzniku: 25.06.2002
Sídlo: Žehrianska 10, 851 07 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 35 839 988
IČ DPH: SK2021677658
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 26954/B. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.