Hudobná fontána

V spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Rusovce sme sa podieľali na regenerácii hlavného námestia ktorého súčasťou sa stala aj novo vybudovaná fontána. Na prevádzku fontány bol nasadený riadiaci systém ktorý ovláda 50 ponorných svietidiel a 12 ponorných čerpadiel. Jednotlivé efektové prvky vytvárajú rôzne vodné a svetelné efekty ktoré reagujú na hudbu reprodukovaný za pomoci vonkajšieho ozvučenia. Obslužný počítač na ktorom je riadiaci systém nasadený sa nachádza v budove vzdialenej asi 30 metrov od fontány a komunikácia prebieha po komunikačnej zbernici CAN.