Garančné merania

Garančné merania preverujú dynamiku strážcu hranice podbudenia pre overení statických vlastností, t.j. schopnosti strážiť hranicu podbudenia na stanovenej veľkosti. Overenie PSS sa realizuje pomocou prechodových a frekvenčných charakteristík s vypnutým aj zapnutým stabilizátorom. Vzájomná súčinnosť regulátora napätia a strážcu hranice podbudenia sa realizuje pomocou merania prechodových charakteristík. Z týchto údajov je pomocou simulačného programu vypočítané nastavenie, ktoré plní podmienky pripojenia do PS SR. Overenie funkčnosti obmedzovačov sa realizuje staticky na základe priameho overenia vypínania pri dosiahnutí hraničných podmienok. Garančné merania na elektrárenských blokoch:

 • TG42 EBO (2002)
 • VE Mikšová (2002)
 • VE L.Mara (2002)
 • TG22 EMO (2003)
 • B1 ENO (2003)
 • B2 ENO (2004)
 • TG21 EMO  (2004)
 • TG12 EMO (2005)
 • TG11 EMO (2006)
 • TG32 EBO (2009)
 • TG41 EBO (2010)
 • HG3 VEGA (2011)
 • HG3 VEGA (2012)