Plazmové rezacie centrum

Plazmové centrum na delenie kovových materiálov plazmovým lúčom predstavuje vysoko dynamický systému. Pôvodne zastaralé analógové riešenie bolo nahradené moderným sieťovým riadiacim systémom. Komunikácia prebieha po priemyselnej zbernici CAN s frekvenciou 1 kHz. Ide o technologický komplex v troch osiach pohybu. Riadiaci systém sa nachádza na priemyselnom počítači s dotykovým displejom ktorý spája s technologickým komplexom iba dvojica komunikačných káblov. Riadiace PC zabezpečuje procesnú úroveň riadenia ako aj kompletnú vizualizáciu.

  • vzorkovacia frekvencia 500 Hz
  • statická presnosť 0.001 mm
  • rýchlosť rezania 50 mm/s
  • rýchlosť presunu 450 mm/s
  • adaptívna regulácia veľkosti plazmového oblúku
  • diagnostika systému
  • automatické ovládanie odsávacich zón
  • dotykové ovládanie vizualizačnej úrovne
  • vzdialená správa systému