Výstavba nových elektrární

Tvorba výskumných, analytických a expertíznych prác potrebných k žiadosti o povolenie výstavby nových zdrojov elektrickej energie na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a k vyjadreniu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. Výstupné správy pozostávajú z

 • makroenergetických analýz
 • analýzy pokrytia podporných služieb
 • sieťových výpočtov pre ustálené stavy
 • predpokladané alternatívy stavu
 • výpočty dynamiky Elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky

Najvýznamnejšie realizované štúdie pre projekty:

 • Tepelná elektráreň v Trebišove, pre Československú energetickú spoločnosť
 • Paroplynová elektráreň v Strážskom, pre J&T
 • Paroplynová elektráreň v lokalite Zemianske Kostoľany, pre
 • Paroplynová elektráreň v lokalite Slovnaft, pre CMEPI, a.s.
 • Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice, pre JAVYS, a.s.,  SEPS,a.s.,  VUJE, a.s.
 • Nový blok PPC Bratislava, pre PPC Power, a.s