Analýza pomerov v elektrizacnej sustave

Analýza napäťových a prúdových pomerov, skratových pomerov a stability vymedzenej časti elektrizačnej sústavy v definovanom uzle alebo uzlovej sústave. Realizované štúdie:

 • Definovanie strát v ES SR, pre URSO
 • Vplyv VTE na prevádzku ES SR, pre Žilinskú univerzitu
 • Hodnotenie vplyvu  porúch na stabilitu ES SR, pre SEPS, a.s.
 • Overenie stability EMO 3,4, pre SEPS, a.s.
 • Dopad obmedzovania PPC Bratislava na sústavu 110kV, pre ZSE, a.s.
 • Selektivita ochrán nového zdroja PPC Považská Bystrica
 • Selektivita ochrán zdroja Tepláreň Zvolen
 • Analýza v uzle Dubnica, pre Stredoslovenskú energetiku, a.s.
 • Analýza v uzle Čadca, pre Stredoslovenskú energetiku, a.s.
 • Analýza v uzle Detva, pre Stredoslovenskú energetiku, a.s.
 • Analýza v uzle Hričov, pre Stredoslovenskú energetiku, a.s.