Počítačový model elektrizačnej sústavy

V priebehu 12 rokov vzniklo viac ako 12 vypracovaných verzií počítačového modelu elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosouvou sústavou, a.s. Počítačový model slúži na simulácie a analýzy dejov v elektrizačnej sústave vytváraný  tak, aby obsahoval všetky prvky a systémy ako tomu je v reálnej elektrizačnej sústave a novších verziách aj všetky energetické prvky elektrizačnej sústavy kontinentálnej Európy.

  • viac ako 10 ročný vývoj v spolupráci so SEPS, a.s.
  • unikátny počítačový model kontinentálnej Európy.
  • detailné modelovanie Slovenskej republiky.
  • možnosť statických a dynamických simulácií.
  • expertízne posudky predpokladaných stavov v budúcnosti.
  • optimalizácia nastavenia parametrov regulátorov budenia.
  • plán obrany a obnovy počas šírenia veľkých porúch.
  • viac ako 6700 modelovaných uzlov, 1500 transformátorov, 770 generátorov a mnoho ďalších objektov.