Energetika

img-energetikaAplikovaný výskum, návrh počítačových modelov pre výpočet správania sa elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Za viac ako 10 rokov vývoja v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. vznikol unikátny model elektrizačnej sústavy kontinentálnej Európy s detailným modelovaním Slovenskej republiky. Za podmienok zadaných objednávateľom sa simulujú javy v elektrizačnej sústave, ktoré nastávajú po pripojení nového zdroja elektrickej energie do elektrizačnej sústavy.

Výskum a výpočty

Výskum a výpočty na modeli Elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky vo forme expertíznych správ pre:

 • kontrolu pripojenia nových zdrojov elektrickej energie (jadrové, paroplynové, fotovoltické a veterné elektrárne)
 • sieťové výpočty v prenosovej sústave
 • výpočty strát v prenosovej sústave
 • plán obrany počas šírenia veľkých porúch
 • plán obnovy po poruche typu blackout

Simulačné prostredia

 • PSLF (Positive Sequence Load Flow software)
 • Matlab (Sim Power System)
 • Modes

Garančné merania

 • merania frekvenčných a prechodových charakteristík technologických zariadení v energetike a priemysle
 • merania kvality regulácie budiacich systémov
 • merania kvality regulácie sekundárnej regulácie napätí v elektrizačnej sústave

Optimalizácia

Optimalizácia nastavenia systémov v energetike:

 • nastavenia parametrov regulátorov budenia synchrónnych generátorov elektrární
 • nastavenia parametrov systémového stabilizátora
 • kontrola obmedzení statorového a rotorového prúdu
 • kontrola medze podbudenia

Najvýznamnejšie realizované projekty

 • počítačový model elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky pre SEPS, a.s.
 • garančné skúšky po výmene budenia:
  • jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice
  • jadrová elektráreň Mochovce
  • vodná elektráreň Gabčíkovo
  • vodné elektrárne Vážskej kaskády
  • tepelná elektráreň Nováky
 • výpočty a technická pomoc pre plán obrany a obnovy elektrizačnej sústavy Slovenskej Rrepubliky
 • optimalizácia parametrov regulátorov napätia synchrónnych generátorov a systémového stabilizátora (PSS)
 • analýzy vplyvu nového zdroja elektrickej energie na elektrizačnú sústavu
 • jadrový zdroj v lokalite Jaslovských Bohuníc
 • paroplynové zdroje veľkého výkonu v lokalitách Strážske, Zemianske Kostoľany, Bratislava
 • tepelná elektráreň v lokalite Trebišov.
 • analýza napäťových a prúdových pomerov v uzle distribučnej sústavy (Čadca, Dubnica, Detva, Zvolen, Hričov – pre Stredoslovenskú energetiku, a.s.
 • selektivita ochrána ustáleného stavu zdroja
 • posúdenie zámeru pripojenia zdroja, vrátane fotovoltaického, do distribučnej sústavy